O nás

O nás

skipmenu
Obrázok
obrazok.jpg
via0102.jpg 
Vrtanie Viaflex 2 882  .jpg
zal-882 249 01 .jpg
 
Nachádzate sa : 

tomenu

ViaFlex ponuka.jpg   117476_Zeichen-160.jpg

Spoločnosť VIAFLEX s.r.o. bola  založená v roku 2008 v Skalici. Vzhľadom na dlhodobé skúsenosti našich vedúcich pracovníkov pri výstavbe, údržbe a správe stavebných objektov prevažne z oblasti inžinierskeho staviteľstva sme za priestor pre naše profesionálne aktivity zvolili špeciálne stavebné práce. V tejto oblasti sme pripravení sa venovať opravám a rekonštrukciám stavebných konštrukcií, prevažne v rámci inžinierskych stavieb ako vozoviek, mostov, vodohospodárskych objektov ale aj občianskych a pamiatkových objektov. Našim cieľom je dopĺňať ponuku veľkých stavebných spoločností a aj samostatne realizovať technicky technologicky náročné práce v oblasti modifikovaných asfaltových materiálov, diamantového rezania a vŕtania, injektážnych prác, sanácií betónových a železobetónových konštrukcií a zosilňovania stavebných konštrukcií.

Pre realizáciu prác máme k dispozícii cca 10-15 spolupracovníkov a potrebné strojné zariadenia a dopravné prostriedky. Naši pracovníci sú odborne vzdelávaní a pravidelne preškolovaní jednak dodavateľmi strojných zariadení a materiálov pre zabezpečenie čo najvyššej kvality diela ako aj v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany.

Pri realizácii prác spolupracujeme s poprednými európskymi dodávateľmi strojných zariadení a stavebnej chémie a pre zabezpečenie vysokej  kvality odovzdávaných prác zavádzame a aplikujeme systém riadenia kvality ISO 9001.